Palvelut

Toimintaterapia

Mielekäs toiminta sekä asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde ovat työni perusta. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija ja minä terapeuttina autan sinua löytämään omat vahvuutesi sekä ne asiat, jotka saavat arjestasi mielekkään. Lapsen toimintaterapia on kehitystä ja toimintakykyä tukevaa kuntoutusta. Tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistumista arjen toimintoihin ja tukea sosiaalisia taitoja.

Kelan maksamaa toimintaterapiaa toteutan palveluntuottajana (vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus) 1.12.22 alkaen. Toiminta-alueeni on Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Teen sekä koti-, päiväkoti- että koulukäyntejä. Vastaanottokäynnit onnistuvat ToiMestan tiloissa Kuokkalassa, Jyväskylässä. Lisätietoja: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Ratkaisukeskeinen taideterapia

Ratkaisukeskeisessä yksilötaideterapiassa sinun ei tarvitse osata tehdä taidetta. Se riittää, että osaat pitää kynää kädessäsi. Kuvallisen työskentelyn lisäksi pohditaan yhdessä elämään liittyviä kysymyksiä jutellen ja kirjoittaen. Myös erilaisissa ryhmissä yhden tai useamman kerran työskentely on mielenkiintoinen mahdollisuus tutustua itseen ja toisiin. Taideterapia on asiakkaan itsensä maksamaa.